Монетарната стратегия на централната банка на САЩ може да има отрицателни странични ефекти, като създаде нов цикъл на ексцесивен растеж и рязък срив. Това е мнението на Томас Хьониг, президент на Федералната резервна банка на Канзас Сити.

Хьониг бе единственият, който на заседанието на Федералната комисия по отворените пазари на 10 август гласува против това приходите от ипотечния портфейл на Фед да се инвестират в дългосрочен правителствен дълг.

Монетарната политика е полезен инструмент, но тя не може да разреши всеки проблем, пред който се изправя САЩ – заявил е Хьониг в реч пред членове на търговската камара в Небраска.

„Като се опитваме да изпозлваме тази политика като панацея, ние ще повторим цикъла на тежка рецесия и безработица само след няколко години, задържайки лихвите твърде ниски прекалено дълго време“.

Хьониг е допълнил, че новите пари не са безплатни и че няма бърз и безболезен преход от състояние на тежка рецесия с висока задлъжнялост към силен и устойчив икономически растеж.

Президентът на Фед в Канзас Сити има най-продължителен опит сред 12 шефове на регионални клонове на централната банка в САЩ. Той е известен като „инфлационен ястреб“, тоест главната му задача е предотвратяването на инфлационните тенденции.

В момента инфлацията не се възприема от Фед като непосредствен проблем. Напротив, някои централни банкери са на мнение, че истинската опасност идва по линия на дефлационната спирала заплати – цени.

Хьониг е предупредил да не се повтарят политичерските модели, довели до рецесиите през 1990-91 и 2001 г. „Ако държим лихвите твърде ниски дълго време в горещото си желание да избегнем рецесията на всяка цена, рискуваме да повторим стари грешки със същите последици, както и по-рано“.

От декември 2008 г. Фед поддържа федералната фондова лихва на почти нулево равнище и посочва, че ще я задържи на това ниво за продължителен период.

Хьониг е уточнил, че в този момент той не призовава към строга монетарна политика, но настоява обещанието за продължителен период с ниски лихви да отпадне от риториката на Фед. Според банкера, то създава неспокойствие и се възприема като сигнал за поемане на нови порции непремерен риск и търсене на неустойчиви печалби.

Редица учени и коментатори изразяват несъгласие с Томас Хьониг и го критикуват, че за САЩ дефлацията е по-сериозен риск от инфлацията. Също така, критичният му тон пречел на председателя Бен Бернанке да формулира послание, с което да успокои и даде насока на обърканите пазари. NYT