Съвместно дружество за развитие на проекти в областта на недвижимите имоти ще създадат американската компания за недвижими имоти „Федерал дивелъпмънт” и „Петрол холдинг”АД.

Първоначалните планове са насочени към преобразуване и презастрояване на около 50 парцела, собственост на различни компании от групата на „Петрол холдинг”, включително на „Петрол” АД. Тези обекти ще бъдат преобразувани в сгради със смесено предназначение, които ще включват офиси, магазини и жилищни части. Очаква се инвестицията в проектите да надхвърли $ 3 млрд. през следващите десет години.

Главният офис на новото дружество „Федерал България Мениджмънт” АД ще бъде в София, а регионалните офиси - във Варна и Бургас.