2014-а ще е нулева година по Програмата за развитие на селските райони за България. Фермерите няма да могат да получат европейски пари за своите проекти. Това министърът на земеделието и храните Васил Грудев по Дарик. Причината е в забавянето окончателния вариант на програмата, който трябва да бъде одобрен от ЕК.

Другият удар за българските производители на храни и стоки от сектора е руското ембарго, което дойде в отговор на санкциите на Европейския съюз към Русия. Министър Грудев изчисли, че преките загуби от договорите на българските фермери с Русия ще достигнат 10 милиона лева до края на годината.

"Истината е, че програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще се превърне в най-добрия случай в програма за развитие на селските райони 2015-2020. Това е абсолютен факт", каза Грудев.

Първият предварителен вариант на програмата е изпратен в Еврокомисията три седмици преди министър Грудев да встъпи в длъжност. 

"Нашата програма за съжаление беше подадена последна от всички 28 страни членки. Трябва да скъсим всички времеви параметри на разглеждане, за да може до края на годината да имаме одобрена от Брюксел "Програма за развитие на селските райони", каза Грудев.

Земеделският министър напомни на фермерите, че продължават огледите и описването на щетите на наводнените земеделски земи и засегнатите ферми от болестта „син език". Обезщетенията за изцяло пропаднали площи ще се изплатят от националния бюджет в началото на следващата година.