ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ приключи деветмесечието с 1.479 млн. лв. нетна печалба, показва отчетът му към 30 септември 2009 г. Фондът реализира 22.9 млн. лв. приходи от продажби, от които 75% или 17.1 млн. лв. са в резултат от приключването на договори за продажбата на 81 апартамента от комплексите Санта Марина и Св. Иван Рилски. Останалата част от приходите се формира от наеми и експлоатация на инвестиционни имоти, както и от учредяване на право на строеж.

До края на годината се очаква да бъдат реализирани още 4.3 млн. лв. приходи от вече сключени, но неприключени договори за продажба на апартаменти, чийто брой към края на септември е 22.

Дружеството е близо до реализация на прогнозираната печалба в началото на годината. Трябва да се отчете също така, че текущата счетоводна печалба към момента в действителност се равнява на сумата подлежаща на разпределение като дивиденти, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

От началото на 2009 г. компанията е сключила нови договори за продажба на 126 апартамента с 9 856 кв. м. обща РЗП и на стойност 26.8 млн. лв. Дружеството допълнително приключи сделка на стойност 2 265 480 евро без ДДС в последния ден на деветмесечието. Договорът бе за продажба на право на строеж върху част от Търговски парк Тракия в Пловдив, където ще бъде изграден супермаркет от веригата Лидл. С получените средства е намалена кредитната експозиция на дружеството.