За разлика от предишните кризи, сегашната не тръгва от крупни индивидуални измами или нередности, а е плод на самата система, заяви Филип Армстронг, директор на Глобалния форум за корпоративно управление.

Според Армстронг редица проблеми възникват на пазарите, които се очаква да изпълняват правителствените стандарти. Той припомни, че според Международната финансова корпорация, ще има 3% спад на производителността. Армстронг представи новоучредената комисия за корпоративно управление. Комисията ще е постоянно действащ независим орган. Тя е първата в Югоизточна Европа, създадена въз основа на най-добрите практики в Германия, Холандия и др.

Глобалната криза поставя въпросът за управлението на риска и корпоративното управление. Членовете на комисията ще бъдат своеобразни съветници на частния сектор, защото кризата демонстрира, че регламентите сами по себе си не означават добро управление. Армстронг отбелязва, че много от проблемите не са нови и това е обезпокоително. Те се наблюдаваха в Азия средата на 90 години.

Учредяването на комисията е изключително навременно, смята експертът. Тяхната роля на съветници е важна, защото в много случаи управителните съвети, директорите, не са разбирали сложността на банковия сектор или не са били добре информирани и затова са допускали грешки. БГНЕС