До 100% финансиране могат да получат фирмите при покупка на имот за бизнеса, ако предложат допълнително обезпечение. Заемите се отпускат от небанковото дружество за бизнес ипотечни кредити Кредитекс.

Ипотеката на още един имот, освен на този, който се купува, позволява да се финансира инвестицията на 100%, а в някой от случаите, в зависимост от общата стойност на обезпечението, да се получат и допълнителни средства за ремонт, обортни нужди или рефинансиране.

При сегашните финансови условия фирмите са склонни да предложат второ обезпечение, за да направят кредита реалност и да не ангажират собствени средства в период на криза, когато парите в брой са толкова важни. Те обръщат по-голямо внимание на възможностите за развитие на бизнеса си чрез бизнес ипотечен кредит, отколкото на цената му или на начина, по който е обезпечен.