Финансова грамотност и дори финансова интелигентност – за измерването й глобалната финансова компания ING Group е провела изследване сред 5 000 човека в 10 страни в Европа, САЩ, Латинска Америка и Азия и в крайна сметка е стигнала до заключение, че финансовата грамотност показва връзка и с житейското щастие.

Проучването е установило, че хората с по-висока финансова грамотност следят активно средствата, с които разполагат, спазват по-висока финансова дисциплина и извършват задълбочени проучвания преди да вземат финансови решения – коментира Изабел Конър, маркетинг мениджър на ING Group.

Формулирани са четири профила на финансова грамотност: отличен, добър, основен и слаб. Установило се, че 63% от анкетираните имат основна финансова грамотност, т.е. съвсем начални познания в областта на финансите. Хората от тази група се стремят да приложат на практика базови финансови концепции като спестяване за пенсиониране и спестяване за кризисни ситуации.

Проучването показва още, че като цяло мъжете имат по-висока финансова култура от жените, а младите хора показват по-високи резултати. Азиатските потребители са много по-запознати с финансите и показват най-силно желание да учат повече. Относно българските специфики изследователите обещават такива през февруари.

Финансовата интелигентност („FQ”) се отразява на нагласите, поведението и емоционалното благосъстояние – твърдят авторите. Проучването на ING разкрива наличието на връзка между финансовата грамотност на човека и неговото емоционално здраве. По-грамотните финансово хора по-често изпитват чувство на щастие, и обратно - по-неграмотните във финансово отношение, както и тези със заеми, по-често са подложени на силни отрицателни емоции, свързани със страх, вина и срам.

Универсалната житейска мъдрост, на която ни учат от малки е: „не харчи повече пари, отколкото имаш”. Въпреки това над 55% от запитаните са изтеглили заем, а 25% не успяват да се вместят в бюджета си. Като допълнение, проучването показва, че една трета от отговорилите нямат заделени средства за кризисни ситуации и не са подготвени да покрият неочакван разход от 1000 евро.

Мениджърът от ING Group коментира: Обнадеждаващо е да се види как толкова много хора желаят да планират финансите си по-добре. 90% от потребителите биха искали да управляват по-добре парите си.