Две фирми от Кърджали осъдиха ОЦК за неиздължени суми, съобщиха от районния съд в Кърджали. 11 320 лева ще трябва да плати металургичното предприятие на Мери-Ан ООД за 56 доставки на хранителни продукти. Металургичното предприятие дължи и 835.40 лева лихви.

ОЦК ще трябва да се издължи и на Симекс ЕООД със сумата от 5 865лева за доставена и монтирана техника в предприятието плюс лихви върху споменатата сума в размер на 568  лева. Освен сумите по договорите с двете фирми металургичното предприятие ще трябва да се бръкне и с над 2 000 лева за съдебни разноски по двете дела.