Фирмите продължават да трупат дългове и за 2010 г. те са надхвърлили 150 млрд. лв., показват данни на БСК. Лошата новина е, че спрямо 2005 г. задлъжнялостта се е увеличила 2.4 пъти, или с 91 млрд. лв., а добрата - че темпът на нарастването й се забавя.

През 2010 дълговете са само с 6% повече спрямо предходната година, докато в по-предишни години ръстът е достигал 20, дори 50%. Но е рано за радост, тъй като забавянето се дължи най-вече на застой в производството и свиването на инвестициите. През 2010 г. борчовете на всички предприятия са били със 72 на сто повече от собствения им капитал.

"Задлъжнялостта е хронично заболяване на българската икономика", заяви изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Данни на камарата сочат, че в сравнение с държавите в Европа у нас стойността на дълговете надвишава най-много БВП - на 1 лев БВП се падат 2.3 лв. задължения през 2010 г. Спрямо 2005 г. тази стойност е нараснала с 46%. В другите страни на Стария континент на 1 евро или съответна друга валута от БВП се падат между 1.30 и 1.50 задължения.

Само междуфирмената задлъжнялост през 2010 г. възлиза на 104 млрд. лв., като 43% от тях са просрочени плащания. От БСК предвиждат, че през 2011 г. дълговете между фирмите са се увеличили с около 6 на сто.

Най-много през 2010 г. е задлъжнял секторът на търговията - с 34.2 млрд. лв., следват го бизнесът с недвижимите имоти и строителството съответно с 23.6 и 20.3 млрд. лв. 30 на сто от борчовете са към финансови предприятия, а 19 процента - към доставчици. Значителен е ръстът на неизплатени средства на персонала. Забавените заплати са на стойност 126 млн. лв. за година и са достигнали 1.9 млрд. лв. Невнесените осигуровки пък са стигнали до близо 950 млн. лв., което е показателно за навлизането на голяма част от икономиката в сивия сектор, отбелязват от БСК. Данъчните задължения през 2010 г. спрямо 2009 г. нарастват с 13%, надхвърляйки 4 млрд. лв.

"Високата задлъжнялост на предприятията и декапитализацията на икономиката представляват опасност за банковата система", смята Божидар Данев. По думите му активите, които служат като обезпечения, са се обезценили и вече нямат стабилизираща роля, от което произтича рискът за трезорите у нас.

И през следващите години производството на предприятията няма да е достатъчно, за да покрие дълговете им, прогнозират от Стопанската камара. Задлъжнялостта ще продължава да расте с около 6% на година заради стагнацията в икономиката, спада на продажбите, влошаващото се обслужване на кредитите.

Несъстоятелност

Рязко нараства броят на предприятията, обявили несъстоятелност, предупреждават от БСК. Само през 2011 г. 1300 фирми са влезли в такава процедура, като в момента общо предприятията са 2400. "Все по-често се прилага следната финансова гимнастика - неплатежоспособността се обявява със задна дата, така че кредиторите - фирми или банки, да остават с празни ръце", обясни Божидар Данев. Заради това камарата настоява за промени в Търговския закон.