Международната рейтингова агенция Fitch свали 
кредитният рейтинг на американският автомобилен гигант General 
Motors до степен "junk"/боклук/. Това означава "BB-" или на практика "с висок риск".
Причина за това стана обсотятелството, че средствата на компанията за покриване на 
пенсионните задължения не са достатъчни.
Това е определяне за пръв път на рейтинг на обявилата през миналата година фалит компания.
От рейтинговата агенция отчитат изминатия дълъг път от фалита досега и направените подобения и финансова
гъвкавост.

Международната рейтингова агенция Fitch свали кредитния рейтинг на американския автомобилен гигант General Motors до степен "junk"/боклук/. Това означава "BB-" или на практика "с висок риск".

Причина за това стана обстоятелството, че средствата на компанията за покриване на пенсионните задължения не са достатъчни.

Това е определяне за пръв път на рейтинг на компанията след като тя обяви фалит през миналата година.

От рейтинговата агенция отчитат изминатия дълъг път от фалита досега и направените подобрения както и придобитата финансова гъвкавост.