Фонд за недвижими имоти България АД е отдал още 2 302.31 кв. м. офис площи в Камбаните Бизнес Център в София. По този начин общо отдадените площи възлизат на 80% от площите на намиращия се на Околовръстно шосе в София комплекс.

Това става ясно от съобщение на дружеството до инвеститорите. В днешната сесия Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ не успя да намери пазарна подкрепа и прехвърлените по позицията му 4 350 книжа понижиха пазарната му оценка с 2.15% до 0.322 лв. средно за лот.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!