Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ увеличава портфейла си от земеделска земя, стана ясно от съобщение на дружеството до X3News.

Компанията е придобила нови 2.6 хил. декара обработваема земя в областите Варна, Хасково, Добрич, Силистра, Разград, Русе и Велико Търново.

С новозакупените имоти общо притежаваните от дружеството земеделски земи възлизат над 39 хил. декара. Компанията има диверсифициран портфейл от недвижимости, включващ още търговски, жилищни и индустриални имоти. Фондът е сред най-големите дружества със специална инвестиционна цел на Българска фондова борса с пазарна капитализация от над 50 млн. лв.