Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ сключи с Юробанк И Еф Джи България договор за инвестиционен банков кредит в размер на 2 милиона евро с цел финансиране на разходи за предстоящо придобиване на недвижим имот, съобщиха от Българската фондова борса.

Както уточняват от акционерното дружество със специална и инвестиционна цел, с част от предоставения кредитен лимит ще бъде окончателно погасен кредит в размер на 1 милион евро, отпуснат на дружеството от същата банка на 27.09.2007 год. Срокът на кредита е 5 години, като дължимата годишна лихва включва сбора от действащия тримесечен EURIBOR и договорна лихвена надбавка в размер на 1.65% годишно.