От 20 септември до 29 октомври 2010 г. всички животновъди от млечния сектор, независимо дали са получавали кредити през периода 2008 – 2010 г., могат да кандидатстват за краткосрочни кредити за закупуване на фураж и фуражни компоненти за овце, кози, крави и биволици, реши на редовното си заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие”, съобщиха от Министерството на земеделието и храните /МЗХ/.

Мотивите за предоставяне на финансова подкрепа са свързани със сериозните финансови затруднения, пред които са изправени животновъдите и запазването на  поголовието от животни в България. По схемата се отпуска общ ресурс в размер на 20 млн. лв., като средствата ще се изплащат до 15 декември 2010 г., уточняват от ведомството.

Животновъдите, кандидатстващи по схемата, които не са достигнали индивидуалния таван от 7 500 евро, ще получат краткосрочните кредити с лихва от 3%. Останалите фермери ще имат право да теглят кредита на референтна лихва от 6%, което е значително облекчение в сравнение с банковите кредити, смятат от министерството.

Размерът на кредита за един брой овца – майка и един брой коза–майка е 80 лв., а за един брой крава и един брой биволица е съответно 500 лв.

До 30 ноември 2010 г. свиневъдите, получили през 2008 г. кредити за изхранване на животните от Държавен фонд „Земеделие”, могат да удължат срока за погасяването им с още една година – до края на 2011 г., реши още управителният съвет на фонда. Разсрочването се извършва на референтен лихвен процент за фермери, достигнали индивидуалния таван от 7 500 евро и на 3 % лихва за останалите.