Формопласт АД е подало заявление за преместване на емисията акции от Неофициален пазар на акции, сегмент В на Неофициален пазар на акции, сегмент А, съобщиха от Българската фондова борса.

Формопласт АД увеличи капитала си със собствени средства - от 223 465 на 3 798 905 лв. чрез издаване на 3 575 440 броя акции с номинал 1 лев.

Основен акционер във дружеството, произвеждащо пластмасови изделия е Еврохолд България АД, което притежава дял от 88.49% от капитала.

До момента на пода на борсата са прехвърлени 100 акции на Формопласт, като средната цена се покачва с 3.97% до 1.31 лв. за лот.