На 6 февруари Форуком Фонд Имоти АДСИЦ е продало част от собствен недвижим имот, стана ясно от съобщение, публикувано в БФБ-София. Имотът е склад в незавършен вид, находящ се в гр. Хасково - Северна индустриална зона с площ по схема 1 326.95 кв. м.

Продажната цена на имота е в размер на 267 884.17 лв. без ДДС.

Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Форуком фонд имоти АДСИЦ на 27 септември миналата година.

Учредители на дружеството са Форуком и компания ООД с 50% от капитала, Аква - 3 ООД с 20%, ДФ Бенч Марк Фонд – 1 с 13.64% и ИД Бенч Марк Фонд – 2 с 16.36%.

Изпълнителен директор на Форуком фонд имоти АДСИЦ е Делян Добрев, а председател на Съвета на директорите – Росица Гаргова.
На БФБ-София за последно сделки с книжата на дружеството са се сключвали на 13 февруари, като цената е била 1.15 лв.