Форуком Фонд Имоти АДСИЦ планира да увеличи капитала си от 715 хил. лв. на 2.145 млн. лв., става ясно от съобщение в Българската фондова борса. Това ще стане чрез издаване на 715 хил. права, всяко от което дава възможност за записване на 2 нови акции. Емисионната стойносте 1.10 лв.

Началната дата за търговия е 30 юни, а крайната – 15 юлитази година. Аукционът за незаписаните права ще се състоина 6 август.

Борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала е ИП Загора Финакорп АД, а банката, в която ще бъде открита набирателна сметка е ТБ ОББ АД, клон Хасково.

Последната дата за сключване на сделки с акциите на дружеството, даващи право на участва в увеличението на капитала е 25 юни 2008 г.