Измамите в данъчната и социалната сфера във Франция причиняват загуби в публичните финанси в размер на 30 милиарда евро годишно, заяви днес министърът на бюджета Ерик Вьорт и призова за затягане на контрола.

Той цитира примери с измами в системата за облагане с корпоративни данъци и данъците върху заплатите, в осигуряването при болест, в касите за семейни добавки, с ДДС и др. Затова министърът свика днес съвещание на 600 от общо 23 000 контрольори в страната, за да ги инструктира да насърчи да извършват по-добре обмена на информация и да съсредоточат усилията си върху разкриването на крупните измами. БГНЕС