Около 60% от французите смятат, че най-тежката част от икономическата криза във Франция тепърва предстои, съобщава френският вестник Les Echos.

До момента 64% от работещите французи са били потърпевши от мерки за намаляване на разходите на работните им места, 59% заявяват, че заплатите им са били замразени или увеличенията - ограничени, а 51% дори отбелязват спиране на назначенията и предвидените инвестиции.

Най-тежко се понасят обаче социалните планове и уволненията, пред които са изправени 32% от французите, и частичната безработица или временното спиране на дейността, от които са засегнати 26% от анкетираните. Фокус