Комисията по индексите към Българската фондова борса определи за следващите 3 месеца следните коефициенти за free-float на дружествата от SOFIX:

 

 

 

 

 

 

ALB Албена АД - 0.3063
BACB ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД - 0.2619
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД - 0.2277
CHIM Химимпорт АД - 0.1902
ELARG Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - 0.4633
ELTOS Спарки Елтос АД - 0.2411
EURINS ЗД Евро инс АД - 0.32
IHLBL Индустриален Холдинг България - София 0.5051
KAO Каолин АД - 0.2194
MCH М+С хидравлик АД - 0.2275
MONBAT Монбат АД - 0.2463
NEOH Неохим АД - 0.2588
ORGH Оргахим АД - 0.3579
PET Петрол АД - 0.1468
SFARM Софарма АД - 0.1700
TOPL Топливо АД - 0.2687

* Тегловият коефицент за Химимпорт е 0.678986

Комисията по индексите към Българската фондова борса определи за следващото тримесечие и free-float за дружествата включени в индекса на Акционерните дружества със специална и инвестиционна цел. Промяна има във free-float на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ, който от 0.4625 се променя на 0.4633. Променя се обаче и тегловият фактор на дружеството от 0.889789 на 0.705588. Комисията по индексите реши да промени тегловите фактори и на Адванс Терафонд АДСИЦ от 0.6834 на 0.510244 и на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ от 1 на 0.996381.

Ето и коефициентите на free-float на АДСИЦ за следващото тримесечие:

AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ - 0.6674
ALOFMI Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ - 0.6199
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ - 0.8684
BMREIT БенчМарк фонд имоти АДСИЦ - 0.6257
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - 0.3181
ELARG Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ – 0.4633
FPP ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - 0.2215
ICPD Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - 0.6937
LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ - 0.7947
PARK Парк АДСИЦ - 0.2462
TBIRE Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - 0.2824

Новите коефициенти за free-float и новите теглови коефициенти влизат в сила считано от 10.12.2007г.