Южна Корея, Швеция, България и Холандия споделят обща особеност. Същото се отнася и за Китай, Саудитска Арабия, Бразилия, Индонезия, ЮАР, пише на страниците си Financial Times.

Описват първата група държави като готови за бъдещето, според ново изследване за качеството на широколентовите комуникации, което ги поставя в авангарда на страните, готови да се възползват от високоскоростните цифрови връзки и приложенията за тях.

Втората група, според авторите на проучването, са под съвременния праг на приложенията, което означава, че бизнесът и гражданите на тези държави нямат шанса да се възползват дори от сегашните мрежови възможности.

Къде са САЩ? Във втората редица, заедно с Германия и Хонконг – всички те удобно се радват на съвременните приложения. А Великобритания? Тя е още по-назад, като едва посреща изискванията на днешните приложения. Същото се отнася за Канада, Австралия и Испания.

Когато все повече хора и процеси разчитат на Интернет, високоскоростният достъп до фиксирани и мобилни мрежи придобива все по-голямо значение. Ефектът на широколентовите връзки за бизнеса, предприемачеството, генерирането на благосъстояние и предоставянето на информация и обществени услуги може да бъде значителен, отбелязва икономическото издание. Фокус