Ако Международен панаир Пловдив бъде изваден от списъка на фирмите, забранени за приватизация, цената на акциите не трябва де е по-малка от 40 лв., а после пазарът сам ще определи цената. Това каза за DarikFinance.bg Георги Гергов, изпълнителн директор на изложбения център, по повод днешното общо събрание на акционерите, на което беше обсъдено как да се набавят 100 млн. евро за инвестиционната програма.

След като панаирът бъде изваден от забранения списък всеки от акционерите да предостави по 5% -10% от акциите си и пакетът да се пусне на борсата, за да се набавят средства за инвестиционната програма, допълни още той. Според Гергов това е най-добрият вариант, въпреки че процедурата е тромава.

Другите два варианта са всеки от акционерите да внесе по 50 млн. евро и така капиталът на дружеството да се увеличи със 100 млн. евро. Втората възможност е частният инвеститор да даде 100 млн. евро, които да се отразят в капитала на дружеството, и държавата да остане с 20% дял в панаира или да компенсира инвеститора с имоти на стойност 100 млн. евро.

Държавата е отхвърлила всички досегашни предложения - да се ипотекира изложбеният център срещу банков заем, съсобствениците да внесат по 50 млн. лева, да се увеличи капиталът или да се дадат държавни имоти като обезщетение за сумата от 100 млн. евро, която ще предостави частният инвеститор, както и да се пуснат акции на борсата, съобщи Георги Гергов.

Стана ясно обаче, че няма да има промени в структурата на собствеността. Така държавата запазва 51% от акциите на панаира, а 49% остават в дружество "Пълдин тур инвест".

Според предварителни разчети печалбата на дружеството за тази година е в размер на над 12 млн. лв., което е 2.5 пъти повече от предходната година.

В обновяване на материалната база и инфраструктурата са вложени 6 млн. лв. през 2007 г. Изградени са 12 хил. кв. метра допълнителни експозиционни площи, ремонтирани са 3 палати, създаден е нов Център за услуги и информация. Направени са и редица подобрения. С 46% са се увеличили приходите от Международния технически панаир и достигнаха рекордната сума 17.4 млн. лв.

Ръст отбелязват и участниците в панаира, а оттам и ангажираните площи. Активизирани се международните контакти и бе сключено Споразумение за стратегическо партньорство с Лайпцигския панаир, за да се внедри германско ноу-хау в дейността на Международен панаир Пловдив. Дружеството получи кредитен рейтинг, който е с 2 степени по-висок от този на държавата.