Ако трябва да посочим с пръст виновника за отлива на чуждестранни инвестиции у нас, това е правителството, заяви по време на дискусия на икономическия институт на БАН проф. Гарабед Минасян. Той разкритикува хаоса и непрозрачността в институциите, които карат чуждестранните инвеститори все повече да заобикалят България. Според икономиста ниската данъчна тежест не може да бъде единственият стимул за чуждия бизнес да инвестира у нас.

“Правителството все още не успява да създаде действени условия за привличането на чуждестранен капитал. Ако трябва някой с пръст да се посочи за това защо бягат, това е правителството и правителствената политика. Реални грантове от ЕС остават неизползвани и излъчват отблъскващи сигнали за чуждия инвеститор. На второ място икономическият растеж предполага по-високо парично обращение. Засилената парична рестрикция възпрепятства разгръщането на инвестиционната и икономическа активност. Мисля, че  БНБ следва да поеме своята отговорност за смекчаване на ликвидните затруднения. На трето място държавният бюджет има проблеми както с приходната, така и с разходната част. Събираемостта на приходите се влошава и трябва задължително да се подобри. Разходната част има необходимост от преструктуриране и рационализиране, а не от съкращаване“, коментира Минасян.

В началото на изказването си проф. Гарабед Минасян коментира и предстоящата реформа в Българската академия на науките.”Тази ситрун, като идвах насам жена ми ме гледаше любопитно и ми каза “Не съм те виждала да се нагласяваш толкова дълго, какво ли ще бъде“. Казах й “Може да е за последно”.Като идвах насам, си спомних, че през 1953 година, когато почина Сталин, тогава бях ученик, събраха ни в двора и не казаха, че едва ли не светът свършва. Животът продължава”, каза Минасян.

Той е един от поддръжниците на идеята за премахването на плоския данък у нас, която финансовият министър Симеон Дянков нарече „малоумна”.