Процедурата за газифициране на домовете вече е по-опростена. От днес отпада необходимостта от разрешително за строеж на газови инсталации в жилищните блокове и вилни зони.

Това стана възможно с промени в Закона за устройство на територията, които бяха публикувани на 26 ноември в Държавен вестник.

Инициативата за изменинията в процедурата бяха на Българска асоциация „Природен газ”.

Досега домакинствата, които искаха да се газифицират, трябваше да получат подобно разрешение от местната общинска администрация. Сега се изисква съоръженията да бъдат регистрират през органите за технически надзор, които ще следят и за тяхната изправност.

Инсталациите за газоснабдяване вече ще се изграждат с писменото съгласие на половината от съседите в блока, а не на две трети от тях, както беше досега.