Газопроводът "Набуко" се предвижда да преминава през Община Ловеч, за това информират на сайта на държавната институция. Трасето би трябвало да премине през землищата на селата Александрово, Дренов, Слатина и Владиня.

Според предварителните проучвания, преносният газопровод от Турция до Австрия ще премите общо през 9 български области, 24 общини и землищата на 100 селища. За територията на Република България дължината на газопровода е около 400 км, а капацитетът - до 31 млрд.m3/год. В края на миналата седмица представители на фирма "Набуко Газ Пайплайн България" ЕООД и ловешкият кмет Минчо Казанджиев са провели работа среща. На нея са дискутирни теми, свързани с предстоящата работа по проекта.

Ще е необходимо съдействие от страна на общината за разяснителна работа сред населението. Предстои и уточняване на собствеността на земята, през която ще минава газопровода, поясняват още от институцията.