Мечтата по XETRA е на повече от 10 години. Това, което толкова много искахме тогава, е на път да се случи сега, коментира Георги Прохаски, бивш предсеател на борда на директорите на борсата, под чието ръководство е въведена руската система за търговия RTS. Според Прохаски държавата е в дълг към капиталовия ни пазар и е време той да бъде маркетиран зад граница.

Господин Прохаски, как бе направен изборът на руската платформа РТС, когато вие ръководехте борсата?

Знаете, че обединената борса бе лицензирана през месец октомври 1997-ма година и тогава пред нас стоеше въпроса с каква система тя да заработи. До тогава е имало разговори евентуално за сътрудничество с Френската фонова борса и аз като председател на борсата я посетих, разговаряхме, но те нямаха възможност да финансират такова прехвърляне на тяхната система към България. Към онзи период борсата също не разполагаше със средства, за да закупи такава скъпа система.

Тогава също имаше идея за XETRA. Аз търсих контакти и с Виенската борса, и с Дойче Бьорзе, които работят на XETRA, но те също нямаха такава готовност да реагират бързо, а към онзи момент нямаха и такъв голям интерес.

Това бе една доста скъпа операция, която нито борсата, нито държавата можеха да финансират. И тогава се появи вариант с подкрепата от Американската агенция за международно развитие. В качеството им на донори, които винаги са били много бързи и навременни в реакцията си, казаха, че с тяхно финансиране е разработена РТС системата в Москва, на базата на NASDAQ, че е пусната в Грузия и се очакваше да стартира в още няколко страни в различни модификации. Те предложиха да се направи адаптация на системата с оглед на нуждите на нашата борса.

Ние нямахме много други варианти тогава, нашите специалисти ходиха в Москва, прецениха, че за нуждите на тогавашната борсова търговия, РТС може да изпълнява добре функциите. Бяха направени съответните модификации, като цялото финансиране на тази операция бе поето от Американската агенция за международно развитие и именно така бе даден старт на търговията.

Имаше ли някакви трудности, не само на техническо ниво, докато системата заработи на високи обороти и какъв беше периодът на адаптация към нея?

Тогава нещата бяха все още много по-простички. Първоначално имаше борсова зала и цялата търговия се провеждаше там, в тогавашната сграда на Профсъюзите, където се помещавахме. Първоначално, при откриването имаше може би 15 работни места. След това започнаха подобренията на самата система и по искане на инвестиционните посредници се започна с изнесена търговия вече от самите офиси на борсата.

Смятам, че нашият екип много бързо усвои софтуера в сътрудничество с руската фирма, която имаше правата върху него. Но като цяло, поне за периода, в който аз ръководех борсата, не си спомням да е имало някакви сериозни проблеми с търговията, някакви технически сривове.

Смятате ли, че ресурсът на РТС е изчерпан и как ви се струва изборът на XETRA?

През последните години се видя, че тази система изчерпва своите възможности спрямо развилия се у нас капиталов пазар. Съвсем естествено дойде момента да се потърси някоя по-добра система и аз мисля, че решението с XETRA е много добро.

Очевидно е, че XETRA е една много съвършена система, първо в техническо отношение, и второ, тя дава допълнителни възможности поради факта, че чрез нея работят огромен брой инвестиционни посредници в Европа и чрез нея те могат да бъдат свързани с българския капиталов пазар и директно да оперират на него. А само това би могло да доведе до така желаната висока ликвидност.

И още нещо, въпросът не е само технически, а и от гледна точка на маркетинг на нашия капиталов пазар. С тази система се прави една добра стъпка и в тази посока.

Какво бихте искали да видите да се случи на българския капиталов пазар след XETRA? Какви са вашите пожелания в навечерието на голямата промяна?

Тези пожелания, които ние имахме още преди 10 години и към реализацията на които се стремяхме, и сега са си същите. Първото е по-добри компании на борсата. Това е ключът към активната търговия и интереса на инвеститорите. За съжаление, спадът на борсата през последните месеци охлади желанията за нови листвания, но аз се надявам, че те отново ще се възобновят и сериозни компании, които могат да предизвикат интерес на инвеститорите, ще се качат на борсата.

Другото, което ми се струва, че е необходимо, е свързано с факта, че все още държавата не е изчерпала възможностите си при приватизация да използва по-активно фондовата борса. За съжаление, през всичките тези години държавата остана длъжник на фондовата борса с много малки изключения, може би БТК. Не се приватизира нито една структуроопределяща компания в степен, че да създаде сериозна ликвидност на българската борса. Все още има такива компании, причините, поради които и в миналото, и сега, са все още същите. Вероятно винаги надделяват някакви други приоритети при сключване на сделките, които надделяват над желанието да се стимулира развитието на капиталовия пазар в България

Мисля, че ако в тези две направления продължи да се работи, интересът на инвеститорите и ликвидността ще дойдат от само себе си. При общото много добро законодателство, което имаме в областта на капиталовите пазари, условията са налице и от тук нататък само нови листвания на добри компании ще стимулират доброто развитие на капиталовия ни пазар.

Имате ли някакви страхове и притеснения за БФБ преди старта на новата платформа?

XETRA е толкова утвърдена система, ако има някакви проблеми в началото, предполагам, че те бързо ще се преодолеят. Смятам, че тя е доказала се система и едва ли ще се опре на нашите специалисти и на нашите брокери. Мисля, че те са достатъчно подготвени като цяло, чисто техническата част много бързо може да се усвои.

Надявам се, че това ще бъде един допълнителен стимул за развитие на пазара и за икономиката ни, която достигна степен на зрялост, нещо за което само мечтаехме преди 10 години.

* Интервюто е част от поредицата, с която DarikFinance.bg стартира обратното броене до извеждане на старата система за търговия RTS и въвеждането на новата XETRA. Следва продължение.