Делът на сивия сектор в икономиката на България е намалял през миналата година до 32.68% от 33.29% през 2011 г. Това показва композитният индекс „Икономика на светло“ за 2012 г.

 

Данните бяха изнесени на проведено днес заседание на Обществения съвет по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, на което за нов председател беше избрана Людмила Петкова, заместник-министър на финансите.

 

Въпреки че се запазва тенденцията за намаляване обхвата на сивите практики, все по-чувствително е понижаването на конкурентоспособността на изрядните фирми. Пряк резултат от работата на сивите фирми са загубата на клиенти за изрядните предприятия, загубата на високо квалифициран персонал и повишен риск от фалит, се посочва в представения на заседанието доклад.

 

Свиването на сивия сектор се дължи на засилване на мерките на правителството на ГЕРБ в борбата за намаляване на неформалната икономика, включващи промени в нормативна уредба и в практическото правоприлагане като свързването онлайн на търговски обекти с Националната агенция за приходите, възстановяването на митническото дознание и други.

 

Но продължаващата икономическа криза, както и нарастващото политическо напрежение в края на 2012 година доведоха до забавяне на набраната инерция на процеса на изсветляване на българската икономика.