Да отпадне правото тютюн да изкупуват само лица, които извършват
промишлена му обработка и са получили разрешение от Министерски съвет
ще обсъждат на първо четене депутатите от комисията по земеделие и
гори в Народното събрание. Законопроектът е внесен от депутатът от
ГЕРБ Стефан Господинов и цели да се либерализира пазарът на суровия и
непреработен тютюн. Това, според промените, ще стане като отпаднат
монополите на регистрираните изкупвачи и се разреши износът за страни
от Европейския съюз. От ГЕРБ предлагат да бъде премахната и забрана за
износ на суров тютюн.