С 10% е увеличила износа си Германия, показват анализите в края на 2007 година. Русия остава най-перспективният пазар за германски стоки посочва БГНЕС.

През първите девет месеца на 2007 г. германските компании са изнесли стоки на сума 20,3 милиарда евро, което е с 28,4% повече отколкото през предходната година. Средно за периода от януари до септември 2007 г. Германия е изнесла в различни страни по света продукция на стойност 719,1 милиарда евро, което е с 10,5% повече, отколкото за същия период на 2006 г.

С темпове по-големи от средните нараства и износа за Китай и страните от Европейския съюз – съответно с 13,% и 12,2%. Най-важният търговски партньор на Германия остава Франция. През първите девет месеца на 2007 г. в тази страна са изнесени стоки за 70 милиарда евро, което е с 11,4% повече, отколкото през 2006 г.