Германският президент Хорст Кьолер призова световните лидери да създадат нова световна финансова система и да удвоят своите отчисления в бюджета на МВФ. “Обявявам се за провеждане на конгрес на Втора Бретънуудска конференция под егидата на ООН, за да се ускори провеждането на фундаментални реформи в световната икономика и във финансовата система”, каза бившият ръководител на МВФ.

Същевременно пък британският премиер Гордън Браун призова да се увеличат ресурсите на МВФ за борба със световната финансова криза, поне до 500 милиарда долара.
“Няма да оставим източноевропейските страни-членки на ЕС в беда”, каза той в Европейския парламент.
В настоящия момент, три страни-членки на организацията са се споразумели с МВФ за предоставяне на кредити – Латвия, Унгария и Румъния.Фокус