Гюнтер Ферхойген е поискал от гръцкото правителство да се предприемат спешни мерки за възстановяване на свободното движение на стоки от и към други държави-членки на европейския съюз.

В писмо до министъра на земеделието и храните на България Мирослав Найденов и министъра на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Михайл Думитру зам.-председателят на Европейската комисия обещава, че комисията, и в частност той, ще остане в тесен контакт с българските и румънските власти и ще ги информира за всяко ново развитие по проблема с блокадата.

Опитах да призова гръцките власти да предприемат всички необходими мерки, за да се осигури свободното движение на стоки в съответствие с Регламент на ЕС (ЕО) № 2679/98, в който се посочва, че когато възникне дадено препятствие, съответната държава-членка е задължена да предприеме всички необходими и препоръчителни мерки, така че свободното движение на стоки да е гарантирано на територията на държавата-членка, в съответствие с Договора, и да се информира Комисията за действията, които са предприели или възнамеряват да предприемат, пише още в писмото на Ферхойген.

Голямото значение, което Комисията отдава за разрешаването на този въпрос, е било потвърдено по време на съвместната среща, проведена в Брюксел на 27 януари, между представителите на службите на Европейската комисия и на българските и румънските власти, уточнява още той. На  тази среща съответните власти са се съгласили да предоставят на ЕК всички факти и оценка на тяхното въздействие. Всяко действие от страна на ЕК зависи от конкретиката на информацията, която вашите власти ще трябва да представят, заключава Гюнтер Ферхойген в писмото си.