За сплит на акциите си ще гласуват на извънредно общо събрание акционерите на Мостстрой АД.

Те ще вземат решение за промяна на номиналната стойност на издадените 111 494 броя поименни акции от капитала на компанията в съотношение от 10 лева на 1 лев, както и за пропорционално увеличение на броя им, като общият размер на капитала на дружеството остава непроменен- 1 114 940 лв.