Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров изпрати сигнал до главния прокурор заради съмнения, че ръководството на Кремиковци АД е извършило престъпления през периода май 2006 - март 2008 година. Сигналът се изпраща след като работна група за установяване финансовото състояние на предприятието е докладвала на министъра за установеното до момента.Само от края на миналата година до началото на март 2008 г. задълженията на предприятието са за 20 млн. лв. повечето от тях са към Булгаргаз холдинг ЕАД – 12 млн. лв. и НЕК ЕАД – 6 млн. лв. Това са изискуеми задължения, просрочени повече от 30 дни, уточняват от икономическото ведомство.

От финансовото състояние на предприятието е видно, че то не е в състояние да ги изпълни, допълва в сигнала си до прокуратурата икономическият министър. Според него не е спазен Търговския закон, който задължава ръководството на Кремиковци АД, в тази ситуация да поиска обявяване на несъстоятелност. С това свое бездействие мениджмънтът на дружеството е нарушил Наказателния кодекс, който изисква в 15-дневен срок от спиране на плащанията, съдът да открие производство по несъстоятелност.


Проверяващите са установили и че взетият през май 2006 година облигационен заем в размер на 325 млн. евро не е изразходван по предназначение. От предоставените справки на БФБ и Комисията за финансов надзор става ясно, че малка част от набраните средства са послужили пряко за нуждите на металургичния гигант. В същото време 99.92 млн. евро са изплатени на собственика на мажоритарния акционер в компанията Финметалс холдинг АД – Глобъл Стийл Холдинг Лимитид.


От икономическото ведомство напомнят, че липсата на охрана на територията на Кремиковци АД позволява да се пилее и разхищава имуществото на дружеството. Това пък поражда съмнение за престъпление по чл. 219 от Наказателния кодекс, се казва в писмото на икономическия министър. Текстовете в него предвиждат глоби и затвор до 10 години, когато става дума за умишлена безстопанственост в особено големи размери.


След получената от министъра информация от работната група той стига до заключението, че е налице престъпление от страна на ръководството на Кремиковци АД по няколко текста от Наказателния кодекс и се налага главния прокурор да извърши проверка.