Близо 2 100 000 лева е събрала Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” от началото на август 2009 г. до момента, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/.

Средствата са само от глоби на камиони и автобуси с чуждестранна регистрация. При този вид превози постъпленията влизат веднага в националния бюджет, тъй като наказателните постановления се издават заедно с акта и водачите са задължени да платят глобата веднага.

Общият брой проверени моторни превозни средства /МПС/ с чуждестранна регистрация за този период е близо 27 650. Най-много нарушения са извършени от водачи с турска регистрация – близо 820, след тях са тези от Румъния – около 200. Издадени са близо 2 300 акта и наказателни постановления, както и 630 принудителни административни мерки /спиране от движение или отнемане на свидетелството за правоуправление/.

По време на масираните проверки инспекторите са проверили и около 63 700 МПС, извършващи превоз за собствена сметка. Някои предприятия, под претекст, че извършват такъв превоз, прикриват дейности срещу заплащане и не внасят изискуеми данъци и такси в националния бюджет. По този начин се развива нелоялна конкуренция и се поставят в затруднено положение коректните транспортни фирми.

За установяване на различен тип нарушения при този вид превоз инспекторите са близо съставили 6 150 акта, като следва издаването на наказателни постановления и изпращането им в Националната агенция за приходите /НАП/ за принудително събиране на глобите. Най-често срещаните нарушения са: липса на трудов договор на водача, липса на документ, удостоверяващ собствеността на товара или че пътниците са служители на фирмата, ППС и товара не са собственост на една и съща фирма или пътниците не са служители на фирмата.

От ведомството допълват, че тези действия са част от мерките за борба със сивата икономика в автомобилния сектор, разпоредени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Мерките са довели до подобряване на организацията на работата на Автомобилна администрация и повишаване на успеваемостта при извършването на контролната дейност.

Това е видно и от направения анализ на данните за събраните суми от глоби от всички видове проверки. За 2008 г. събраната сума е 6 319 000 лв. За 2009 г. приходът е нараснал на 7 655 000, като от 1 януари до 1 юли 2009 г. са събрани 2 885 000 лв., а от 1 август до 31 декември 2009 г. приходът от глоби е 4 770 000 лв.

От данните се вижда, че след предприетите мерки през април 2009 г. има значително нарастване на приходът от глоби. Очакванията на експертите са до края на тази година общият приход на агенцията от глоби да бъде в пъти повече от този в предходни години.