Върховният административен съд /ВАС/ в петчленен състав потвърди имуществена санкция в размер на 243 388 лева, наложена на Балкан Стар Мотърс ЕООД за промоция в интернет под надслов „Взривоопасно предложение от Mitsubishi – с всяко Pajero подарък новия Colt”, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/.

С така обявената промоция дружеството предлага добавка към продаваната стока, а именно втори лек автомобил.

Нарушението е на чл. 36, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/. В тази своя част законът забранява предлагането или даването на добавка към продаваната стока или услуга, безвъзмездно или срещу привидна цена, на друга стока или услуга, с изключение на рекламни предмети с незначителна стойност, на такива които са принадлежност към съответната стока/услуга или на стоки/услуги като отбивка за продажба в големи количества.

КЗК санкционира Балкан Стар Мотърс след като установи, че дружеството не само е целяло да наблегне на безвъзмедния характер на втория автомобил и по този начин да привлече клиенти към своите продукти, но е извършило също така продажби до крайни клиенти.