Райфайзенбанк може да обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията заради глобата от над 5.5 млн. лева, съобщиха от банката.

Оттам все още не са получили официално мотивите на комисията да наложи паричната санкция за нелоялна конкуренция на финансовата институция, но от съобщението на сайта на ведомството юристите в банката са заключили, че отразените обстоятелста "не отразяват вярно фактическата обстановка на конкретния казус". След като получи съобщение от комисията и проучи мотивите, записани в него, вероятно банката ще пристъпи към обжалване на глобата.

10:35 часа

Рекордна глоба от 5.5 млн. лв. е наложена на Райфайзенбанк България ЕАД заради нелоялна конкуренция.

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществената санкция, чийто точен размер е 5 584 570 лв. след извършена проверка по сигнал от гражданин. В жалбата си той се оплакал, че в качеството му на клиент, заедн осъс съпругата му сключили договор за ипотечен кредит от месец октомври 2004 година, при което са получили безплатна застраховка «Живот» за целия период на договора.

Този бонус е бил предлаган от самата банка в периода 2004 – 2007 година. През 2009 година, след като съпругата на подателя на сигнала е починала и той е предприел необходимите действия за оповестяване на настъпилото застрахователно събитие, е станало ясно, че застраховката едностранно е прекратена от Райфайзенбанк, считано от 1 юни 2006 година.

От  събраните по преписката доказателства  е видно, че банката е продължила да предлага тази застраховка към сключен договор за ипотечен кредит и след 1 юни 2006 година В някои от рекламните съобщения дори изрично се е изтъквало, че безплатната застраховка «Живот» е за целия период на кредита.

Комисията счита, че предлагането на този бонус почти до края на 2007 година и липсата на обяснения относно причините, наложили прекратяването на договора по инициатива на банката, показват намерението на финансовата институция да използва безплатното предлагане на застраховката единствено като способ за привличане на клиенти, без да е налице действително намерение услугата да бъде реално поддържана.

КЗК приема, че дори да са били налице обективни причини, които са затруднявали банката да поддържа такъв разход, добросъвестното търговско поведение и обичайната практика са изисквали тази промяна да важи само за бъдещите клиенти.

Освен вредата за потребителите, това поведение уврежда интересите и на конкурентите на пазара на финансови услуги, като поставя дружеството в привилегировано положение спрямо онези, които не предлагат безплатна застраховка или предлагат тази услуга, но и действително заделят необходимите средства за нейното изпълнение.

При определяне на санкцията комисията  е взела под внимание съдействието от страна на ответника и постигнатото споразумение между банката и пострадалото лице, но също така и продължителния период на нарушението.

* Информацията е актуализирана.