Глобите по фишове и актове на КАТ ще могат да се плащат по интернет. Системата трябва да заработи от следващия месец, съобщиха пред "Сега" източници от вътрешното министерство.

Освен тези две услуги МВР ще пусне и още 34 електронни. Повечето от тях обаче ще достигнат до малко граждани, тъй като ще се изисква електронен подпис. Плащането на глоби обаче ще се прави без него и ще е достъпно за всички.

Заявка за издаване на лична карта, шофьорска книжка и паспорт ще се прави онлайн само ако са изгубени или повредени. За първо издаване и когато валидността е изтекла, ще се ходи в полицейското управление, тъй като тогава се изисква сваляне на биометрични данни. 

Освен това КАТ ще издава електронно удостоверения за отнети контролни точки и наложени наказания. Този тип справки често се изискват при започване на работа. Друга услуга ще е издаването на удостоверение за собственост на МПС. Такъв документ се използва например пред данъчните като доказателство, че не се дължи данък, тъй като колата е с нов собственик или бракувана. 

В момента служителите на КАТ минават през обучение за работа с електронните подписи. От МВР обясниха, че първата електронна услуга ще бъде пусната на 1 април, а останалите - поетапно до края на същия месец. 

Друга промяна, за която настояват от МВР, е относно връчването на фишове, издадени след запис от камерите, снимащи нарушителите на пътя. В момента събираемостта по тези глоби е едва 1/3, тъй като голяма част от шофьорите не могат да бъдат открити на адреса, който са регистрирани, и така не плащат. Освен това с връчването на фишовете се занимават районните инспектори, които трябва да обикалят и да издирват хората. 

От МВР предлагат да се направи промяна в Закона за движение по пътищата, според която след един неуспешен опит да бъде открит нарушителят, фишът да се качва на сайта на районното управление и да се води връчен. 

В детайли идеята на МВР е фишът да се изпраща по пощата с обратна разписка. Нарушителят ще има 14-дневен срок да плати. Ако не бъде намерен на постоянния му адрес, след връщане на обратната разписка ще се извършва нова проверка от служител на съответната областна дирекция на МВР по настоящия адрес на нарушителя. 

Ако отново не бъде открит, полицаят ще съставя протокол за извършено посещение на адреса. В този случай фишът ще се поставя на таблото за обявления и на интернет страницата на районното управление. Така ще се счита за връчен от момента на обявяването му.

Голяма част от електронните услуги, които трябва да се пуснат в действие, всъщност се правят от дирекция КОС, която отговаря за контрола върху оръжията и на практика засягат ограничен брой граждани. Сред тях ще са издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица, издаване на разрешения за носене на оръжия, разрешения за внос и износ на оръжия и боеприпаси, както и тези за транспортиране на опасни средства. Онлайн трябва да се издават и разрешения за частна охрана. 

Една от услугите ще се прави от дирекция "Миграция" - става дума за документ, който удостоверява чуждо гражданство, обявен адрес, разрешен срок на пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през България. 

Обществените поръчки за изграждане на системата вече са изпълнени, показва проверка в сайта на Агенцията за обществените поръчки. По нея са платени над 432 хил. лв., като парите са от еврофондове.