За да си купиш една година осигурителен стаж през 2010 г., трябва да дадеш 806.4 лева, установи репортерска проверка на БТА по повод интереса на хората в предпенсионна възраст от възможността за купуване на стаж.

През 2009 година 1 410 висшисти са си купили стаж за времето на следването им при план за годината 1 250 души, показват данните от отчета на НОИ.  За първите четири месеца на 2010 година закупилите стаж за следването си са били 139 души. През цялата 2008 година 822 висшисти са закупили стаж, сочат данните. От НОИ  информират, че през 2008 година са купени средно 29.60 месеца осигурителен стаж, а през 2009 г.  - над 34 месеца.

Приходите на НОИ от вноски за откупуване на обучението през 2009 г. са били 1 893 200 лева, през 2008 г. - 1 013 601 лева, а за първите четири месеца на тази година - 279 736 лева, научи БТА от Антоанета Ганчева, главен актюер на НОИ. Приходите от вноски на хората, на които не им достигат до пет години осигурителен стаж, са 5 156 169 лева през 2009 година при 4 068 503 лева през 2008 година, посочи тя. За първите четири месеца на 2010 година приходите са 2 046 559 лева, сочат данните.

С намерението да се повиши изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране с три години от 1 юли догодина все по-актуален става въпросът за закупуване на стажа. От тази дата се очаква мъжете да се пенсионират при 40 години осигурителен стаж, а жените - при 37 години при запазване на необходимата възраст за пенсиониране - 63 години за мъжете и 60 години за жените. Предвидена е възможност за пенсиониране при навършена възраст, но недостигащ стаж, но с 2.4 процента по-малко пари за всяка година недостигащ стаж.

Според специалистите две са възможностите в Кодекса за социалното осигуряване за купуване на осигурителен стаж - за завършили висше и полувисше образование и за хора без такова образование, но навършили общата възраст за пенсиониране. И в двата случая времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от общата трета категория и може да се ползва само при пенсиониране, обясни за БТА експертът от НОИ Ваня Никова.

Възможността за закупуване на стаж според сегашното законодателство важи до 31 декември 2015 г. С предстоящата реформа тези условия обаче могат да бъдат променени. 

През 2010 година сумата на осигурителните вноски за месец "закупен" осигурителен стаж е 67.20 лева. Толкова е осигурителната вноска за фонд "Пенсии" и е в размер от 16 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се /420 Лева/.

Закупеният стаж не променя индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсията и оттам не влияе на размера на пенсията.

Висшистите и полувисшистите могат да "откупят" цялото или част от времето, през което са се обучавали. Те нямат право да плащат разсрочено стажа чрез удръжки от пенсията, а внасят парите наведнъж или на няколко пъти по банков път. За осигурителен стаж се зачита времето за обучение по учебен план за съответната специалност. Ако по време на обучението хората са работили и са били осигурявани, то те нямат право да закупят стаж за следването си.

Завършилите в чужбина също могат да закупят осигурителен стаж за времето на следването си, ако не са работили през този период. Те също подават заявление в териториалните поделения на НОИ.

За тези, които не са висшисти,  навършили са общата възраст за пенсиониране, но не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, е дадена възможност да внесат за своя сметка осигурителни вноски. От това право не могат да се възползват тези, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата възраст  - като работилите при неблагоприятни условия на труд.

Ваня Никова посочи, че често именно хора, работещи при първа и втора категория труд искат да купят стаж, за да се пенсионират по-рано, но такава възможност законодателството не дава. Няма обаче законова пречка, ако са завършили висше или полувисше образование, да внесат осигурителни вноски за желания от тях период.

Желанието да се закупи недостигащ стаж се вписва в заявление за пенсиониране. НОИ пресмята колко са недостигащите години работа. Сумата, която трябва да се плати за тях,  може да бъде внесена по банков път или да се правят ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия.

Когато осигурителните вноски са внесени по банков път, осигурителният стаж се установява с удостоверение по образец, утвърден от управителя на НОИ. При недостигащ осигурителен стаж до 3 години, периодите за разсрочено плащане могат да се определят до 5 години, а ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години - периодите за разсрочено плащане могат да се определят до 8 години, уточняват експертите. БТА