Инфлацията на годишна база в еврозоната се е повишила до 1.2% през февруари спрямо 1.1 на сто през януари , съобщи Евростат. Преди година инфлацията на годишна база през февруари е била 3.3%.

За февруари инфлацията в еврозоната е 0.4%, сочат още официалните данни.

За целия Европейски съюз годишната инфлация през февруари е 1.7%, което е понижение спрямо 1.8% през януари. Година по-рано през февруари инфлацията в ЕС-27 е била 3.5%. Месечната инфлация през февруари в ЕС също както в еврозоната е 0.4%.

Сред страните членки на ЕС, с най-ниска годишна инфлация през февруари са Ирландия и Португалия с по 0.1%, а най-висока в Латвия 9.4%, Литва 8.5% и Румъния 6.9%. България е четвърта с годишна инфлация през февруари от 5.4%.

Спрямо януари инфлацията пада в общо 11 държави от съюза, остава стабилна в две, а в 13 се увеличава.