Евростат съобщи, че годишната инфлация в еврозоната през декември се очаква да бъде 0.9%, което е повишение спрямо 0.5 на сто през ноември.

На 16-ти декември статистическата служба оповести повишение на годишната инфлация за еврозоната за ноември до 0.5% от дефлация от 0.1% за октомври.

Пак тогава за целия Европейски съюз през ноември Eвростат отчете годишна инфлация от 1% при 0.5% за октомври.   

В еврозоната влизат 16 държави – Белгия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Холандия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.