Размерът на екотаксите при регистрация на автомобили ще бъде променен. Съвсем скоро от Министерството на околната среда и водите ще предложат мерки за подобряване чистотата на въздуха. Това заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Експертите от дирекция "Опазване чистотата на въздуха" в МОСВ трябва да излязат с предложение за мерки, които да подпомогнат подобряването на чистотата на атмосферния въздух у нас, пише "Новинар".

Същевременно на заседание на парламентарната комисия по околна среда пред Василева беше поставен въпроса за високите екотакси у нас при внос и регистрация на автомобили.

Експертите от отдел "Отпадъци" в МОСВ трябва да изготвят анализ, да разгледат международния опит и да излязат с предложение по темата.

Към момента само в Закона за местните данъци и такси съществуват разпоредби за данъчни облекчения, които са обвързани с евростандартите за емисии от двигателите на автомобилите.