На фона на появилите се симптоми на влошаване на стопанската конюнктура в страната, оценките и очакванията на потребителите по основни икономически процеси и явления в последното редовно тримесечно наблюдение през октомври 2008 г., не отбелязват съществени промени в негативна насока, отбелязват от Националния статистически институт.

Показателят “доверие на потребителите” запазва равнището си от преди три месеца (-38.5%), като доверието при градското население се покачва с 1.3 пункта, докато сред селското население намалява с 2.7 пункта.

Оценките за настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата за последната година, а също и очакванията за следващата се подобряват, като увеличението на балансовите показатели спрямо предходното (юлското) наблюдение е съответно 5.2 и 3.3 пункта. Значително по-оптимистично настроено е градското население.

В сравнение с юлското наблюдение негативните оценки на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната намаляват (увеличение на балансовия показател с 3.4 пункта), като същевременно и очакванията им за следващите дванадесет месеца са леко повишени. За разлика от градските потребители обаче селското население продължава да засилва своя песимизъм, както е отчетено с анкетните наблюдения след април 2008 година.

Потребителите продължават да считат, че потребителските цени се повишават, като в мненията за тяхното изменение през последните дванадесет месеца се наблюдава изместване към по-умерените оценки за темпото на покачване на цените (от “много са се повишили” към “умерено са се повишили” и “леко са се повишили”), което понижава балансовия показател с 5.8 пункта. Намалява негативизмът и в инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца (понижение на балансовия показател с 8 пункта).

В сравнение с три месеца назад наблюдението през октомври отчита влошаване на прогнозите по отношение на безработицата през следващите дванадесет месеца (4.8 пункта повишение на балансовия показател).

Последната анкета регистрира по-благоприятна обща оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупки на предмети с дълготрайна употреба. По-оптимистични в сравнение с предишното наблюдение са и очакванията на потребителите, свързани с “намеренията за покупка или построяване на жилище” и “намеренията за покупка на кола”, през следващите дванадесет месеца.