Предишният екип, който е направил одита на Министерския съвет се е срещнал с много трудности – разполагали са с кратко време и с много оскъдна документация, каза проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата в предаването Седмицата на Дарик радио.

С това той обясни причините за многото грешки в предишния одит на Министерския съвет, които са над 10% от баланса на МС, довел до липсата на заверка от новия одитен екип на Сметната палата.

Според проф. Димитров в Министерския съвет цари документален хаос, дори и новият екип е получавал малко документи, като те са били разпилени, някои загубени.

Трудно е да се прави одит на такава институция и да се контактува с хора, които страдат от чувство на професионална арогантност, каза председателят на Сметната палата. По думите му грешките в МС не са политически, а счетоводен проблем.

До 2002 г. Министерският съвет изобщо не е бил проверяван, заяви Валери Димитров и добави, че одитите в Софийската община, например, са започнали от 2005 г.

Сметната палата проверява и цялата система на управление по кохезионните и структурните фондове, каза председателят на Сметната палата, според когото цялата плеада от органи изпитва проблеми с координацията и взаимодействието при управлението на европейските средства, както и проблеми с професионалния капацитет.

Аз съм привърженик на парламентарния тип на Сметна палата, не на съдебния, каза проф. Димитров и добави, че институцията трябва да предоставя информация на изпълнителната власт и парламента за подобряване на управлението. Ние оповестяваме нашите доклади и силата ни е в публичността, заяви Димитров и каза, че ако има сигнал за престъпление се обръщат към съответните институции.

Интересни по думите му ще бъдат докладите, които възложи парламентът на Сметната палата. Ще има един доклад за ефективност и ефикасност на МС, тази проверка е по т. нар. програмно бюджетиране – изпълнение на дейности по програма, която трябва да има ясна дефинирана цел и парите трябва да бъдат изхарчени с определени цели и резултати. Ще бъде проверен Пътния фонд – НАПИ, фонд Земеделие, както и прословутото предприятие ПУДОС. Там изобщо не е правен одит, защото е държавно предприятие и това става само с решение на Народното събрание, каза още Валери Димитров.

Според него ще има интересни констатации, изводи и оценки. Сега се прави одит на разходите на партиите, доколко съответстват на техните законни приходи, каза проф. Димитров. Ще се опитат да направят и фактическа проверка, а не само по документи и да се види дали няма скрити дарения. До края на година ще завърши проверката и през януари ще бъдат съобщени резултатите, съобщи проф. Валери Димитров.