Пощенска банка и Алфа банк подписаха в края на миналата седмица Меморандум за споразумение за придобиването на клона на Алфа банк България.

Сделката е в пълно съответствие с плана за реструктуриране на Алфа банк, одобрен от Европейската комисия през 2014, и нейния ангажимент да се фокусира върху дейността на основните си пазари, като в същото време се вписва отлично в стратегията на Пощенска банка да разшири своите операции и да утвърди присъствието си на българския пазар с активи от повече от 6.3 милиарда лева.

Придобиването включва всички банкови дейности на Алфа банк на обща стойност  500 милиона лева и кредити в размер на над 800 милиона лева. След приключването на сделката клоновата мрежа на Пощенска банка ще нарасне до над 200 локации в цялата страна, а клиентите на финансовата институция ще бъдат обслужвани от близо 3000 квалифицирани професионалисти.

Алфа банк беше единствената банка с гръцки акционери в България, която не функционираше като субсидиар, а като клон, което теоретично я правеше по-уязвима спрямо сътресения в Гърция. Съответно дружеството поддържаше по-високи капиталови буфери.

С придобиването на Алфа банк, Пощенска банка ще разшири клиентската си база в сегментите Банкиране на дребно и Корпоративно банкиране.

След финализирането на предлаганата трансакция, Пощенска банка ще стане четвъртата по големина банка на пазара според размера на кредитната и депозитната си база.

Сделката ще има позитивно отражение върху приходите преди провизии на Пощенска банка от втората година след придобиването и значително ще подобри коефициентите на покритие, като капиталовата адекватност ще бъде над 20%, а ликвидните буфери също ще бъдат значително над регулаторните изисквания. 

До приключването на сделката, клиентите на Алфа банк ще могат да извършват всички операции в обслужващите ги финансови центрове, както и до момента; а след това на тяхно разположение ще бъде клоновата мрежа на Пощенска банка.

Пълното завършване на трансакцията се очаква преди края на 2015 година, след финализиране на окончателната документация по сделката и получаването на всички необходими одобрения от отговорните институции в България, Гърция и Европейската комисия.

Пощенска банка е член на базираната в Гърция Eurobank Group - европейска банкова организация с общи активи от 75.5 млрд. евро. След успешното финализиране на увеличението на капитала с 2 864 млн. евро през май 2014 г., 64.6% от акциите на банката са собственост на институционални и индивидуални акционери, сред които канадски и американски инвестиционни фондове като Fairfax Financial Holdings Limited, Mackenzie Financial Corporation, Capital Group Companies, Inc.