Данъчната система на Гърция ще бъде преразгледана до месец март 2010 г., съобщи днес финансовият министър на страната Георгиус Папаконстантину.

Правителството възнамерява да увеличи данъчната основа с цел събиране на повече приходи в хазната.

Южната ни съседка се изправя пред рекордни бюджетен дефицит и държавен дълг.

Заради лошия икономически климат агенциите Fitch и S&P ревизираха надолу кредитния рейтинг на страната и очертаха негативна перспектива.

В резултат на това миналата седмица правителството обяви пакет от извънредни мерки. Основната цел е свиването на бюджетния дефицит до под 3% до 2013 г., както и редуцирането размерите на достигащия 300 милиарда евро държавен дълг до 2012 г.