Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври са 361.9 хил. или с 19.8% по-малко в сравнение със същия месец на 2008 година. Увеличава се трафикът към Португалия, Норвегия и Македония. Все по-малко пътуваме до Япония, Словения и Финландия.

През есенния месец с по-голят относителен дял са пътуванията със служебна цел, които представляват 46.7% от общия брой на излизанията в чужбина.

Междувременно посещенията на чужденци у нас намаляват с 454.2 хил. или с 2.6%. Най-значително е намалението от Малта, Ирландия, Кипър. Зачестяват пътуванията от Полша, Испания, Чехия. 

При туристическите пътувания в страната с най-голям относителен дял са разходите за храна, които представляват 44.6%. При пътуванията в чужбина с най-голяма тежест са разходите за транспорт, който отнемат 33.9% от бюджета на пътуването, показват данни на Националния статистически институт за третото тримесечие.

Средно за пътуване в страната едно лице е похарчило 280.7 лв. и 1 116.3 лв. при излизане извън граница. Разходите за командироване на лице в страната и чужбина са съответно 195.4 лв. и 880.6 лв.

Според демографската картина най-мобилни са хората на възраст между 25 и 44 години. Техният дял е 45.7% от общия брой на лицата, предприели пътуване през третото тримесечие на годината. Най-малко пътуват хората на възраст над 65 години.