Промяната на модела за ценообразуване в енергетиката изисква законодателни промени, които може да приеме само Народното събрание. Това каза председателят на ДКЕВР Евгения Харитонова при изслушването в парламента за състоянието на сектор енергетика, предаде агенция „Фокус".

„Към 1 април всички енергийни дружества трябваше да подадат своите заявления за нови цени. На базата на тези заявления стойностите, които бяха поискали дружествата, бяха публикувани на интернет страницата на комисията. По определянето на цените на база на сегашното законодателство излизаше, че реално цените трябва да нараснат с близо 40%. Експертите на ДКЕВР започнаха работа по определяне на цените по сега действащия закон и наредбите и разработиха доклад. Излиза, че средната продажна цена на електроенергия трябва да бъде увеличена с 16%", обясни Харитонова.

Увеличението на 16% се дължи на това, че за новия период има задължение да се изкупуват квоти въглеродни емисии. От друга страна делът на електроенергията от ВЕИ чувствително е нарасна, обясни шефката на ДКЕВР.

Тя допълни, че от енергийния регулатор са започнали разговори с икономическото министерство за промяна на целия финансов модел за образуване на цените, но този модел изисква промяна в законодателството.