22 на сто спад в продажбите и 23% спад на износа през първите три месеца на тази година в сравнение със същия период на миналата отчита хасковската икономика. 300 милиона лева е общата стойност на реализираните продажби. На външния пазар хасковските предприятия са изнесли продукция за общо 58 милиона лева.

Кризата се отразява най-тежко на големите структуроопределящи предприятия. 65 на сто спад в продажбите за тримесечието и пълно спиране на износа през март регистрира химическата промишленост. През март миналата година са изнесени химически продукти на стойност 30 милиона лева. 72 на сто спад в продажбите през първите три месеца на тази година отчитат производителите на машини и съоръжения, с 90 на сто е намалял износът на обувки и кожени изделия, съществен спад в продажбите отчитат и строителните фирми. Предприятията в региона са свили производствата си и продават предимно миналогодишни запаси.

Добри резултати отчитат единствено производителите на тютюн и предприятията от водния сектор.

Проведените бизнесанкети сочат, че инвестициите в региона тази година ще бъдат два пъти по малко в сравнение с 2008-а. Част от фирмите планират да съкратят над 70 на сто от разходите си.

Данните налагат извода, че хасковската икономика е близо до рецесия и кризата през следващите месеци ще се задълбочи, коментира директорът на Териториалното статистическо бюро Наско Нанев.