Евроинс Иншурънс Груп подписа договор за покупко-продажба с базираната в Хановер Talanx International за придобиване на българския и украинския им бизнес, съответно HDI Застраховане и HDI Strakhuvannya.

Като част от транзакцията, настоящият и дългогодишен изпълнителен директор на HDI България, Петър Аврамов, ще се присъедини към екипа на Евроинс България като главен изпълнителен директор на компанията.

Брутният премиен приход на двете компании, предмет на сделката, възлиза на 13 милиона евро за българската и 16 милиона евро за украинската. Общата печалба преди лихви и данъци /EBIT/ е в размер на около 1 милион евро за 2013 година.

Транзакцията е предмет на регулаторни одобрения в двете страни и се очаква да бъде финализирана през второто тримесечие на 2015 година.

След придобиването, Евроинс Иншурънс Груп ще оперира в 5 държави като годишните ѝ приходи от застрахователни премии ще надхвърлят 200 милиона евро.

Базираният в София холдинг има приблизително 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония.