Най-вероятно български фирми ще строят Лот 4 от АМ Тракия в участъка Ямбол-Кранобат.

Най-ниската цена на линеен километър е 2.24 млн. евро. Предложена е от сдружение „Тракия 4”. В него влизат 9 български строителни компании, сред които фигурират Холдинг Пътища АД и Главчев АД.

Най-високата цена, която бе предложена от допуснатите до участие в търга фирми бе на австрийската Щрабг, която предложи 3.65 млн. евро на линеен километър с ДДС.

7 от 13 кандидати не бяха допуснати до обществената поръчка и съответно техните ценови оферти не бяха отворени. Сред тях бе азербейджанската Азвирт, обединение Терна - Сиенит Лот 4 и консорицума между словенска и унгарска фирма Приморие – Евроасфалт. Не е допуснат до участие и строителят на Лот 2 от автомагистралата Трейс Груп Холд АД.

Министър Плевнелиев коментира, че офертите са доста конкурентни и участниците са доста активни. Цената, която българските компании предлагат за строежа на близо 48-километровата отсечка за Тракия е почти същата като тази на Трейс при строежа на Лот 2.

По бюджет е заложена цена от 3 млн. евро на линеен километър. Плевнелиев коментира, че цената, която българските фирми предлагат за този лот, е в рамките на 30-процентното отклонение от средноаритметичната цена на всички останали участници.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!